В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)

Вся рідня не вартує коня

(козацька)

Козаку кінь за себе дорожче

(козацька)