Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

На коні сидить і коня глядає (шукає)

(гуцульська)

Не купуй коня в дощ, не бери жінку в свято

(естонська)