Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Одружився - кажи всім, купив коня - не хвалися

(естонська)

Любиш поганяти, люби й коня годувати

(народна)