Старий кінь не заблукає

(японська)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)

І з своїм сідлом на чужому коні не наскачешся

(народна)