Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

Вузда наборна, та кобила дурна

(народна)

Був кінь, та з'їздився

(народна)