Добрий кінь в бігу, що сокіл на льоту

(козацька)

Старий кінь не заблукає

(японська)

Рже, як кінь

(народна)