Навіть довгий батіг не дістане до живота коневі

(японська)

Гори плекають сміливців, а степ - коней

(грецька)

Хромому коню - костиль не подможе

(народна)