Без роботи й кінь дохне

(народна)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

У доброго коня верстви не довгі

(народна)