Алюр - це спосіб і форма пересування коня за допомогою чергування періодів підтримки і відштовхування ногами при опорі об землю і згинання і розгинання їх в безопорній фазі.

Алюр (фр. Allure - хода) спосіб поступального руху коня. Природний алюр (крок, рись, галоп). Штучний алюр (елементи школи верхової їзди: піафе, пасаж).

Рухи коня пов'язані із зміною положення його центру тяжіння в результаті переміщення голови, шиї, кінцівок. У коня, що стоїть на рівному місці, із нормально поставленою шиєю і головою центр тяжіння знаходиться дещо позаду передніх ніг, на перетині вертикалі, що виходить із 8, - 9-го грудних хребців, із горизонтальною площиною, розташованою на рівні плечолопаткових зчленувань, тобто дещо ззаду і вище за її лікті. При рухові коня в гору або під час скачки центр тяжіння в результаті витягування голови і шиї вперед відповідно переміщається. Відтягування голови і шиї коня назад полегшує його передню частину. Повороти голови і шиї направо або наліво переносять масу коня з одного боку на інший. Рух коня здійснюється в результаті скорочення мускулатури крупу. Переставляючи задні ноги вперед і випрямляючи їх, кінь пересуває тулуб вперед, переміщуючи центр тяжіння за передні кінцівки. Таке положення порушує рівновагу. Щоб відновити її, кінь переступає передніми ногами. Таким чином, рух полягає в чергуванні порушення і відновлення рівноваги. Обпирання коня об землю при русі може бути на три, дві і одну ногу (при стоянні - на чотири ноги). При швидких алюрах кінь, відштовхнувшись задніми ногами, якийсь час знаходиться в повітрі без опори в так званій фазі безопорного руху (підвисання).

До основних природних алюрів коня відносяться крок, рись, галоп, інохідь. Крім того виділяють штучні алюри. До них, насамперед, відносяться елементи вищої школи верхової їзди (піафе, пасаж, іспанський крок і рись, пірует, галоп на трьох ногах і ін.), які виробляються у коня спеціальними тренуваннями.

Крок

Крок

Найбільш повільний алюр, при якому кінь спирається на поверхню по черзі кожною із чотирьох ніг. Рух кроком починається з поштовху задньою ногою. Якщо крок починається з відштовхування задньою правою ногою, то потім піднімається передня ліва, далі піднімається задня ліва і нарешті передня права. Залежно від ступеня винесення кінцівок розрізняють зібраний (сліди задніх копит не доходять до слідів передніх або збігаються із ними), середній (задніми ногами кінь наступає попереду слідів передніх копит) і добавлений (далеко переступає задніми ногами через сліди передніх). Довжина кроку коливається від 0,8 до 1,2 м; частота - близько 100 кроків в 1 хв. Швидкість кроку у тяжовоза 4-5 км/ч, у коней швидких алюрів - 6-7. Схема руху крокомПри рухові кроком кінь менше стомлюється і проявляє найбільшу силу тяги.

 

 

 

Рись

Рись

Один із швидких алюрів в два темпи із фазою безопорного руху, причому ноги коня обпираються на поверхню діагонально. Якщо рух починається з лівої задньої ноги, то за нею відразу піднімається права передня, потім права задня і ліва передня. Так, як  насупання обома ногами в кожній парі відбувається одночасно, рух здійснюється в 2 такти і при повному його циклі чути 2 удари копит об землю. В залежності від ступеня збору коня і ширини маху розрізняють зібрану, робочу і додану рись. Швидкість середньої рисі приблизно в 2 рази більше швидкості кроку. Швидкість тихої рисі складає 9-10 км/год., середньої - 11-13, швидкої - 14-15 і максимальної - до 30 км/год. Найбільш жвава рись властива рисакам. Світовий рекорд жвавості на 1 600 м - 1 хв. 52 1/5 с. Сама тиха рись називається тротом, потім слідує розмашка, мах і жвава (призова) рись. Момент Схема руху риссюпідвисання починається із розмашки, коли одна діагональна пара вже відірвалася від землі, а інша ще не опустилася. Чим ширше рись, тим далі задні ноги коня переступають сліди передніх і довша фаза підвисання. Довжина одного кроку на рисі від 2,5 до 6 метрів. Під час верхової їзди часто їдуть "полегшеною" риссю (інші назви "стройова", "англійська"). Тобто при винесенні конем однієї передньої ноги вершник підсилює упор на коліна і подає корпус вперед і вгору, а при винесенні іншої передньої ноги м'яко опускається в сідло. У манежі вершник "полегшується" під внутрішню передню ногу, а рухаючись в полі - поперемінно, для рівномірного розподілу навантаження.

Інохідь

Інохідь

Швидкий алюр в два темпи із фазою безопорного руху. Але на відміну від рисі при іноході по черзі відриваються від землі і ставляться на неї односторонні кінцівки - передня і задня праві та передня і задня ліві. На іноході спостерігаються бокові погойдування тулуба, що роблять цей алюр нестійким. Іноходці на крутих поворотах часто втрачають рівновагу, а на нерівних дорогах спотикаються. Коні на іноході проявляють меншу силу тяги, чим на рисі, із-за чого вони малопридатні для роботи в упряжці із великим вантажем. Іноходці найбільш зручні для швидкої їзди в легких екіпажах і для використання під сідлом. Швидкість до 10 км/год. Під сідлом вони проходять за добу до 120 км. Довжина кроку при іноході коротша, а частота більша, ніж при рисі. Тому швидкість руху на іноході інколи вище, ніж на рисі. Світовий рекорд жвавості іноходців на 1600 м - 1 хв. 49,6 Схема руху інохіддюс. Здібність до іноході є вродженою і тому іноходці не пересуваються риссю, а кінь, бігаючий риссю, не перейде на інохідь.

 

 

 

Галоп

Галоп

Найбільш швидкий стрибкоподібний алюр в три темпи із фазою безопорного руху. При цьому спочатку опирається на землю одна із задніх ніг, а потім до неї приєднується друга задня одночасно з діагональною передньою і нарешті після відриву від землі задньої, почавшою рух, опирається тільки одна діагональна їй передня, після чого слідує фаза безопорного руху. Залежно від того, яка передня нога далі виноситься вперед, розрізняють галоп з правої або лівої ноги. При рухові в манежі кінь йде з внутрішньої (тобто поверненої до центру манежа) ноги, інакше говорять, що кінь йде контргалопом. Швидкість коня на галопі в середньому 15 - 20 км/год. По швидкості і характеру руху розрізняють галоп манежний (короткий) до 300 м/хв., Схема руху галопомпольовий укорочений (кентер) - 400 - 750 м/хв. і жвавий (кар'єр) може доходити до 1000 м/хв. Швидкість наростає за рахунок збільшення довжини маху при постійній частоті стрибків. Довжина одного кроку при галопі від 5 до 8 метрів. Світовий рекорд швидкості на галопі 53,7 с. (на 1000 м/хв).

 

Матеріал

 

 

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Пересісти з коня на корову

(японська)

Не нагодуєш коня - далеко не поїдеш

(народна)