Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Згаяного часу і конем не наздоженеш

(народна)