Кінь пізнається в їзді, а товариш - в біді

(козацька)

Не купуй коня в дощ, не бери жінку в свято

(естонська)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)