Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

На безкінні й віслюки - рисаки

(італійська)

Щастя з нещастям в однім возі їздять

(народна)