Дарованому коню в зуби не заглядають

(народна)

Одружився - кажи всім, купив коня - не хвалися

(естонська)

На бистрому коні женитися не їдь

(словацька)