Без коня немає й козака

(козацька)

На батозі далеко не поїдеш

(народна)

Коневі овес не тяжкий

(народна)