Добрий козак баче, де отаман скаче

(козацька)

З чужого воза серед болота вставай!

(народна)

Кінь знає вершника, а жінка - чоловіка

(тамільська)