Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)

Знайся кінь з конем, а віл з волом

(народна)