В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

Баба з воза - кобилі легше

(народна)