Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

Худого коня не виправить і вуздечка с насічкою

(народна)