І золоті удила коневі не милі

(народна)

Був кінь, та з'їздився

(народна)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)